История - Научете за мястото и сградата от Античността до днес История
Сцена Централни хали
Новини - Запознайте се с новостите около Централни хали Новини Събития - Предстоящи събития в Централни хали Събития

Предстоящи събития в Централни хали

Централни Хали

За сцена Централни хали

Централни Хали

Обновените Централни хали започват нов живот с интерактивна зона за история и археология на София и ново градско пространство за култура, изкуства и наука. Непосредствено до римските археологически разкопки и историческите експозиции в сутерена е обособена мултифункционалната сцена Централни хали, която ще организира ежедневна културна програма. Културният календар включва музикални, сценични, изящни и визуални изкуства, както и разнообразни медийни събития. Фокус в програмата са образователните теми, свързани с културното наследство на София и района, кулинарната култура и предоставянето на сцена за изява на млади и изгряващи артисти. Детската програма ще се развива съвместно с най-голямата книжарница за детски книги, създадена от Гринуич в сутерена.

Концепцията за развитие на Централни хали като културна дестинация е разработена с участието на интердисциплинарния екип от безспорни експерти на Обществения съвет към Централни хали. Запознайте се с нея тук.

Кандидатствайте в отворената покана за културни проекти

Централни Хали

Основна цел в проекта на Kaufland за Централни хали е да направи сградата и културното и наследство достъпни за всички граждани и гости на града ни. Затова е приложено либерален механизъм за ползване на новото културно пространство чрез провеждането на ежегодна отворена покана. Тя е насочена към артисти и културни мениджъри и събира предложения за събития, провеждани на Сцена „Централни хали“ от есента на 2024 г. Проектите трябва да отговарят на едно или повече от четирите приоритетни направления за развитие на Централни хали като културна дестинация, а одобрените предложения ще получават безвъзмездно ползване на сцената и техническо обезпечаване, комуникационна подкрепа и приходи от продажба на билети. Предложенията ще бъдат оценявани от Обществения съвет и трите проекта, с най-висок брой точки, ще получават и допълнителна финансова подкрепа в размер на 5000 лв. Откритата покана ще е отворена за кандидатури до 15.07.2024 г.

Вижте пълните правила за участие в отворената покана тук.

Запознайте се с Обществен съвет Централни хали

Централни Хали

Общественият съвет на Централни хали е надзорен орган, който следи за правилното управление на сградата като културната ценност чрез развитието на културна програма. Той е консултативен орган, в който участват експерти с роля и принос в обществения живот и културната сцена на София и страната, но и доказани и авторитетни експерти с постижения в сферата на културното наследство, културния мениджмънт, медиите и туризма. Функцията на Обществения съвет е да споделя обратна връзка, идеи и експертиза и да дискутира въпроси, свързани с устойчивото развитие и използване на потенциала на сградата. Общественият съвет е ангажиран и със задачата да допринася за културната програма чрез журиране на селектираните предложения от отворени покани за културната програма в Централни хали.