Общи условия за ползване

1. Администратор по смисъла на член 4, точка 7 от ОРЗД

„Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД, ЕИК 131129282

ул. „Скопие“ 1А

гр. София 1233

Телефон: 02 / 8125 126

Имейл: minka.angelova@kaufland.bg

2. Формуляр за контакти/Контакт по имейл/Контакт по телефона

Цел на обработването на лични данни/Правно основание: Личните данни, които Вие ни предоставяте при попълването на формуляри за контакт, по телефон или по имейл, обработваме, разбира се, поверително. Ние използваме Вашите данни единствено за конкретната цел на обработването на Вашето запитване. Правно основание за обработването на данни е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. При това легитимният интерес на Kaufland произтича от интереса да се даде отговор на запитвания на посетители на уеб сайта sofia-hali.bg и така да се поддържа и насърчава удовлетвореността на клиентите и посетителите.

Получатели/Категории получатели: Предаване на данните към трети лица извън групата на Kaufland е принципно изключено. По изключение данни се обработват по възлагане от обработващи лични данни наши партньори. Те са внимателно подбрани, освен това се проверяват от нас и са задължени по силата на договор съгласно член 28 от ОРЗД да спазват законовите изисквания, касаещи защитата на лични данни. Също така може да се наложи да предадем части от Вашето запитване към партньори по договор (напр. доставчици - при специфични за даден продукт запитвания) с цел обработване на Вашето запитване. В такива случаи обаче преди това запитването се анонимизира, така че третото лице да не може да го свърже с Вас. Ако в конкретен случай предаването на Вашите лични данни е наложително, ние ще Ви информираме предварително за това и ще поискаме Вашето съгласие.

Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение: Всички лични данни, които Вие ни предоставяте при запитвания (предложение, похвала или критика) чрез sofia-hali.bg или по имейл, се изтриват от нас най-късно 90 дни след дадения окончателен отговор до Вас, респ. се анонимизират по сигурен начин. Съхранението за срок от 90 дни произтича от обстоятелството, че в някои случаи може след отговор отново да се свържете с нас по същия въпрос в качеството си на клиент и тогава ние трябва да можем да се позовем на предходната кореспонденция. Опитът показва, че по принцип след 90 дни вече няма обратни въпроси по повод наши отговори.

3. Използване на бисквитки (cookies)

Администратор на данните и цели на тяхната обработка/ правни основания:

Администратор на данните, обработвани във връзка с използването на т. нар. „бисквитки“ и други свързани с бисквитките технологии за обработка на данни при посещението и ползването на уеб страницата, по отношение на всички (под)домейни на sofia-hali.bg, е „Кауфланд България ЕООД енд КО“ КД.

Бисквитките са малки текстови файлове, които при посещението на тази уеб страница се запазват и съхраняват на Вашето крайно устройство (компютър, преносим компютър, смартфон, таблет и пр.). Бисквитките не могат да нанесат вреди на използваното от Вас устройство, те не са носител на вируси, троянски коне или други зловредни софтуери. Бисквитките запазват информация, която се генерира в зависимост от конкретно използваното крайно устройство. Това обаче не означава, че по този начин ние можем да Ви идентифицираме или непосредствено да установим Вашата самоличност.

Използването на бисквитки (или на други свързани с бисквитките технологии за обработка на данни при посещението и ползването на уеб страницата) служат, в зависимост от тяхната категория, за изпълнение на следните цели:

 • Функционална необходимост: Става дума за бисквитки и свързани с бисквитките технологии, без които нашите услуги не биха могли да се ползват (например за да се покаже правилно страницата/желаните от Вас функции, за запаметяване на Вашите данни за вход, например за списъка с продукти за пазаруване и т.н.).
 • Предпочитания: С помощта на тези технологии можем да вземем предвид реални или предполагаеми предпочитания за удобното сърфиране в уеб страницата. Така например благодарение на зададените от Вас настройки сме в състояние да покажем уеб страницата на подходящ за посетителя език. Освен това, по такъв начин избягваме показването на продукти, които не са налични в конкретен район.
 • Статистика: Такива техники ни позволяват да изготвяме анонимни статистически анализи относно ползването на нашите услуги за целите на тяхното настройване и напасване спрямо нуждите на потребителите. Така можем например да определим какъв е най-уместният подход за доразвиване на уеб страницата, така че да я пригодим в още по-голяма степен към нуждите на интернет посетителя.
 • Маркетинг: Посредством такива технологии сме в състояние да показваме подходящото за Вас съдържание в онлайн пространството, което именно отговаря на търсенето Ви на база на анализа на ползването на уеб страницата и регистрираното в нея „поведение“. Онлайн поведението може да бъде изведено от посещението на различни страници, браузъри или крайни устройства от страна на едно и също потребителско ID (представляващо уникален идентификатор).

В рамките на използването на бисквитки и други свързани с ползването на бисквитките технологии относно ползването на уеб страницата, в зависимост от конкретно зададената цел, се обработват в частност следните видове лични данни:

Функционална необходимост:

 • Потребителско въвеждане с цел запазване на записи в няколко подстраници (например избор на предпочитания от Вас филиал в търсачката);
 • Данни за удостоверяване на потребителска идентификация след влизане с потребителски данни, за да бъде предоставен достъп до оторизирано съдържание при следващи посещения (например достъп до клиентския акаунт);
 • Събития, свързани със сигурността (например идентифициране на зачестили неуспешни опити за влизане);
 • Данни за възпроизвеждане на мултимедийно съдържание (например възпроизвеждане на (продуктови) видеоклипове, избрани от потребителя).

Предпочитания:

 • Задаване на индивидуална настройка на потребителския интерфейс, която не е свързана с постоянен идентификатор (например активен избор на език или специфичен дисплей на заявки за търсене или карти в търсачката на филиали).

Статистика:

 • Псевдонимизирани профили с информация относно използването на уеб страницата, включващи по-специално:
  – тип / версия на браузъра;
  – използвана операционна система;
  – референтен URL адрес (страницата, посетена преди това);
  – име на хоста на компютъра за достъп (IP адрес);
  – време на заявка на сървъра;
  – индивидуален идентификационен номер на потребителя (потребителско ID); и
  –задействани събития на уебсайта (поведение при „сърфирането“).
 • IP адресът се анонимизира редовно, така че да не може да бъде проследен лично до Вас.
 • Ние комбинираме потребителското ID с други данни за Вас (например име, имейл адрес и т.н.) само след Вашето изрично съгласие за това. Въз основа на самото потребителско ID не можем да правим никакви заключения за Вас лично и за Вашата идентичност.

Маркетинг:

 • Псевдонимизирани профили с информация относно използването на уеб страницата, включващи по-специално:
  – IP адрес;
  – индивидуален идентификационен номер на потребителя (потребителско ID);
  – потенциални продуктови интереси;
  – задействани събития на уеб страницата (поведение при „сърфирането“).
 • IP адресът се анонимизира редовно, така че да не може да бъде проследен лично до Вас.
 • Ние комбинираме потребителското ID с други данни за Вас (напр. име, имейл адрес и т.н.) само след Вашето изрично съгласие за това. Въз основа на самото потребителско ID не можем да правим никакви заключения за Вас лично и Вашата идентичност. Споделяме потребителското ID и свързаните с него профили за използване на трети лица, ако е необходимо, чрез доставчиците на рекламни мрежи.

Правното основание за използването на бисквитки относно предпочитания, статистически анализи и маркетингови цели и подобни технологии е Вашето съгласие в съответствие с чл. 6, параграф 1, б. а) от Регламент (ЕС) № 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу за краткост „ОРЗД“).

Правните основания за използването на функционални бисквитки и други свързани с ползването на бисквитките технологии са в чл. 6, параграф 1, б. б) и б. е) от ОРЗД, т.е. обработваме Вашите данни за целите на легитимните ни интереси, а също така и за да Ви предоставим нашите услуги в процеса на иницииране и/или изпълнение на договорни отношения.

3.1 Уеб проследяване чрез Adobe Analytics

Цел на обработването на данни/Правно основание: Информацията, която се получава на нашата уеб страница по време на ползването й (страницата, от която е файлът, името на файла, датата и часът на заявката, прехвърляното количество данни, статусът за достъп като „Файлът е прехвърлен”, „Файлът не е намерен” и т.н., описание на типа на използвания уеб браузър и анонимен IP адрес - съкратен с последните три цифри), се използва от нас за администриране на потребителите, за статистически анализи, за адаптирането на нашите уеб страници към Вашите потребности, за показването на реклама на уеб страницата (показване на информация за продукти в съответните полета на тази уеб страница, които съответстват на Вашето поведение на кликване върху www.sofia-hali.bg), и за отклоняване на неправомерни заявки на нашето уеб съдържание. За целта ние използваме бисквитки, с които Вашата връзка с нашите уеб страници се управлява за периода на поместването им. Затова оторизираното от нас предприятие Adobe Systems GmbH запазва постоянна бисквитка във Вашия уеб браузър, за да създаде псевдонимизиран потребителски профил. Чрез тази постоянна бисквитка е възможно повторно разпознаване на Вашия браузър при ново посещение на тази уеб страница. Това служи за целите на рекламата, изследването на пазара и съобразеното с потребностите оформление на нашата уеб страница.

Данните, които се събират и обработват чрез технологията на Adobe Analytics, не се използват за идентификация на посетителите. Също така данните, съхранявани в бисквитката, не се използват за непосредствено установяване на самоличността на посетителя.

Правното основание, въз основа на което се съхраняват и обработват лични данни чрез постоянната бисквитка, е чл. 6, параграф 1, б. е) от ОРЗД. Легитимният интерес на Кауфланд произтича от необходимостта за оптимизиране на своята уеб страница и подобряване на рекламните дейности.

По всяко време можете да възразите, с действие на възражението занапред, срещу това събиране и съхраняване на данни от Adobe Systems GmbH с помощта на постоянната бисквитка. За целта трябва само да щракнете върху съответния линк тук (или по-долу в т. 3.3) и да отправите Вашето възражение на страницата, която ще достигнете чрез линка. В такъв случай Adobe помества във Вашия браузър постоянна бисквитка „Do not track”, така че технологията на Adobe повече не се използва.

Получатели/Категории получатели:
Когато Adobe или други доставчици на технически услуги имат достъп до Ваши данни за целите на поддръжката, с тях са сключени договори за обработване по възлагане съгласно чл. 28 от ОРЗД.

3.2 Срок за съхранение/Критерии за определяне на срока за съхранение при използване на бисквитки

Срокът за съхранение при използване на бисквитки може да бъде намерен в нашата Политика за бисквитки. Ако в колоната „Процес“ е посочено „Постоянно“, бисквитката се съхранява за постоянно, докато съгласието за обработване на лични данни не бъде оттеглено, респективно не бъде направено възражение от страна на субекта на данни.

3.3 Обобщение на всички възможности за възражение

Изброените по-долу технологии за проследяване и анализ по смисъла на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД са включени в нашата уеб страница. Вие можете да възразите срещу използването им с действие занапред, като кликнете върху съответните линкове:

За услуги от Adobe Webtracking System – кликнете тук.

4. Използване на "бисквитки" в настоящия сайт

5. Вашите права като субект на данните

Съгласно член 15, параграф 1 от ОРЗД Вие имате право при поискване да получите безвъзмездно информация относно съхраняваните от Kaufland за Вас лични данни .

При наличие на законови основания за това, Вие имате право на корекция (член 16 от ОРЗД), изтриване (член 17 от ОРЗД) и ограничаване на обработването (член 18 от ОРЗД) на Вашите лични данни.

Когато обработването на данните се извършва на основание член 6, параграф 1, буква д) или е) от ОРЗД, Вие имате право на възражение съгласно член 21 от ОРЗД. Ако Вие възразите срещу обработването на данни, то се прекратява с действие занапред, освен ако администраторът не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на субекта на данните.

Ако Вие сам сте предоставили обработваните данни, имате право на преносимост на данните съгласно член 20 от ОРЗД.

Ако обработването на данни се извършва на основание съгласие по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД, Вие можете да оттеглите с действие занапред съгласието по всяко време, без това да засяга законния характер на извършеното до момента обработване.

Моля, в изброените по-горе случаи, при въпроси или в случай на жалби се обръщайте писмено или по имейл към длъжностното лице по защита на данните, назначено от администратора (dataprotection@kaufland.bg).

Освен това имате право да подадете жалба до надзорния орган по защита на данните в съответствие с чл. 77 ОРЗД- Комисия за защита на личните данни (Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg, Интернет страница: www.cpdp.bg), както и до всеки надзорен орган по защита на данните, в зависимост от държавата членка на обичайно местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.

6. Координати за връзка с длъжностното лице по защита на данните:

Имейл: dataprotection@kaufland.bg

Пощенски адрес:

„Кауфланд България ЕООД енд Ко“ КД

ул. „Скопие“ 1А

гр. София 1233