Сградата през годините - 110 години център на търговия, социален и културен живо Сградата през годините
Проектът
Разходка във времето - Между Декаманус и Кардо, минало и настояще или как традицията и историята стават едно Разходка във времето