Сградата през годините - 110 години център на търговия, социален и културен живо Сградата през годините
Проектът
Разходка във времето - Между Декаманус и Кардо, минало и настояще или как традицията и историята стават едно Разходка във времето

Представяне на проекта за преустройство

Централни Хали

Проектът на Kaufland България предвижда инвестирането на значителна сума за възстановяване външния облик на сградата, както и привеждането й в отлично техническо състояние.

Той включва следните  реставрационни дейности:

  • Почистване, отстраняване на патологии по одобрена методология и консервиране на: фасадите на сградата, каменните релефи на герба на София на източната и западната фасада, гранитния цокъл на сградата.
  • Подмяна на корозирала ламаринена обшивка и улуци, на компрометираната външна мазилка по фасадите и други дейности с цел възстановяването красотата на сграда и съхраняването ѝ за дълъг период от време.
  • Възстановяване на липсваща или повредена орнаментика.
  • Планирана е реставрация и поддръжка на покрива на сградата.

Автори на идейния проект

Централни Хали